< REDUCERE DE 10% PENTRU COMENZILE DE PESTE 500 LEI >

< LIVRARE GRATUITĂ PENTRU COMENZI DE PESTE 250 LEI >

< PRODUCĂTOR PREMIUM >

< PRODUCĂTOR PREMIUM >

Coșul tău

IMPORTANT!!!

Înainte de a folosi aprinzătorul, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare.

APRINZĂTOR DE CĂRBUNE PREMIUM: 

HOOKAH FLAME, AO BLAZER, AO BLAZER X, MATA LEON, EL-BADIA BLAZE, AL-MANI, SHISHA - TURBINE

 

1.    Introducere

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat aprinzătorul nostru de cărbune.Suntem încrezători în faptul că şi Dvs. veţi fi la fel de entuziasmat în ceea ce priveşte funcţionalitatea şi calitatea produsului nostru cum suntem noi. În calitate de amatori de narghilele, noi utilizăm propriile noastre produse, le dezvoltăm în mod constant şi ştim ceea ce este important. Pentru a vă asigura că vă bucuraţi de acest dispozitiv cât mai mult timp posibil, vă rugăm să citiţi şi să urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos:

2.    Dispoziţii generale

 • Tensiunea de lucru (de funcţionare) este de 220-240 de V, 50-60 Hz, puterea este de 500 W, 800 W,  1000 W, depinde de modelul cumpărat de Dvs.
 •  Înaintea utilizării, vă rugăm să verificaţi dacă tensiunea reţelei se potriveşte cu tensiunea reţelei marcată pe partea inferioară a aprinzătorului de cărbune.
 •  Vă rugăm să conectaţi aprinzătorul direct la o priză cu conductor de protecţie
 • Puneţi în funcţiune aprinzătorul în cazul în care cablul de alimentare este intact şi ştecherul se potriveşte corect în priză.
 • Trageţi întotdeauna ştecherul din priză cu ambele mâini.
 • Nu trageţi cablul pentru a mişca aprinzătorul cu cărbuni sau nu înfăşuraţi dispozitivul.
 • Vă rugăm să nu faceţi nici un fel de modificări sau reparaţii la nivelul aprinzătorului. Desemnaţi un specialist.
 • Aşezaţi întotdeauna aprinzătorul cu cărbuni pe o suprafaţă stabilă şi netedă.
 • Vă rugăm să evitaţi utilizarea amorsei pe suprafeţe nerezistente termic cum ar fi covoare, parchet laminat, suprafeţe din plastic moale, etc.
 • Vă rugăm să vă asiguraţi că există suficient spaţiu liber în jurul aprinzătorului de cărbune de 10 cm pe toate părţile, astfel încât excesul de căldură să poate fi eliberat din fantele de ventilaţie.
 • Vă rugăm nu utilizaţi aprinzătorul lângă o sursă de foc sau în locuri umede. Apa şi focul pot deteriora aprinzătorul.
 • Vă rugăm nu utilizaţi dispozitivul pe pervaze sau direct la fereastră.
 • Nu lăsaţi niciodată aprinzătorul cu cărbuni nesupravegheat în timpul utilizării.
 • Vă rugăm să să asiguraţi că copiii nu au acces la aprinzătorul de cărbune.
 • Vă rugăm să lăsaţi cablul de alimentare conectat pentru cel puţin 10 secunde după utilizare pentru a permite mai întâi răcirea plitei. Apoi, opriţi dispozitivul şi îndepărtaţi cablul din priză cel puţin 10 secunde mai târziu.
 • ATENŢIE! Suprafaţa aprinzătorului este fierbinte în timpul funcţionării şi puţin timp după aceea! Nu atingeţi aprinzătoarele cu mâinile goale în acest interval de timp.

Vă rugăm să verificaţi aprinzătorul de cărbune pentru completitudine şi stare perfectă anterior oricărei utilizări şi utilizaţi dispozitivul dacă acesta a fost asigurat.

ATENŢIE: Risc de arsuri şi leziuni! Suprafaţa aprinzătorului (carcasa şi bobina de încălzire) devin foarte fierbinţi în timpul funcţionării. Chiar şi după oprire, suprafeţele fierbinţi ale aprinzătorului de cărbune sunt încă fierbinţi pentru un anumit interval de timp!

3.    Pregătirea înaintea primei utilizări

Bobina de încălzire a fost frecată cu ceară pentru protecţia împotriva daunelor cauzate de rugină şi ar trebui făcută să strălucească pentru prima utilizare timp de 10-20 minute fără cărbune la cel mai înalt nivel. Aceasta conferă spiralei cel mai înalt grad de protecţie. Este, de asemenea, necesar în vederea evitării unui posibil gust şi miros neplăcut în momentul fumatului narghilelei Dvs. În momentul aplicării pentru prima dată, formarea unui miros inofensiv de scurtă durată este abslut normal.

4.    Punerea în funcţiune

1.    Aşezaţi grila furnizată din oţel inoxidabil ( valabil pentru modelele care conțin grilă de protecție)

 centrată pe aprinzătorul de cărbune cu picioarele în jos. Aceasta protejează învelişul bobinei de încălzire şi prelungeşte durata de viaţă a aprinzătorului Dvs. Conectaţi cablul de alimentare a starterului la priză.

2.    Aşezaţi bucăţile de cărbune pe plasa de carbon și porniți aprinzătorul.

Reglaţi controlul temperaturii ( valabil pentru modelele care au contor reglabil ) la cel mai înalt nivel pentru a atinge cea mai rapidă încălzire a cărbunilor. În momentul atingerii temperaturii dorite, indicatorul coboară automat.

Aprinzătorul de cărbune este prevăzut cu un termostat premium care permite ca temperatura dorită să fie atinsă treptat, pas cu pas, şi unitatea să nu se supraîncălzească.Temostatul se schimbă în jurul temperaturii setate şi porneşte şi opreşte dispozitivul pentru a asigura o temperatură constantă.

 • Aplicaţi cărbunele natural de îndată ce acesta este pe jumătate recopt.
 • Opriţi aprinzătorul de cărbune prin setarea regulatorului de temperatură la setarea cea mai scăzută atunci când cărbunii au ars complet.
 • Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de alimentare timp de cca. 10 secunde după oprirea aprinzătorului cu carbon.

 

5.    Îngriire şi întreţinere

 • Vă rugăm să curăţaţi aprinzătorul de cărbune după fiecare utilizare. Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la reţea şi s-a răcit.
 • Vă rugăm să utilizaţi o cârpă uşor umedă şi nici un fel de agenţi de curăţare, benzină, perii din oţel sau solvenţi sau diluanţi pentru curăţare.
 • Vă rugăm să nu ţineţi sub apă curentă.
 • Păstraţi întotdeauna aprinzătorul de cărbune într-un loc uscat. Umiditatea duce la rugină şi funcţionarea defectuoasă a dispozitivului.

 

6.    Protecţia mediului – Directiva WEEE 2002/96/CE

Pentru a proteja sănătatea oamenilor şi a mediului, Legea privind Echipamentele Electrice şi Electronice (ElectroG) a fost adoptată în Germania, implicând colaborarea din partea noastră în calitate de producător şi Dvs. în calitate de utilizator final. Din acest motiv, aprinzătorul de cărbune trebuie să nu fie aruncat în gunoiul nesortat. Acest demers este ilustrat de următorul simbol pe care îl veţi regăsi pe eticheta produsului şi ambalajul aprinzătorului de cărbune.

 

Simbolul coşului de gunoi barat indică faptul că dispozitivul electric sau electronic nu trebuie să fie aruncat cu deşeurile casnice la finalul perioadei sale de funcţionare. Pentru colectare, există puncte libere de colectare pentru dispozitive electrice şi electronice în zona Dvs. Adresele pot fi obţinute din partea administraţiei locale a oraşului Dvs. Reciclarea este efectuată în conformitate cu orientările şi legislaţia în vigoare.

 

7.    Garanţie

Aprinzătorul de Cărbune narghilea este acoperit de o garanţie legală. În limita acestei perioade legale, defecţiunile bazate pe defecte materiale sau de fabricaţie sunt remediate. Excluse din această garanţie sunt daunele aduse părţilor fragile şi daunele cauzate de uzura excesivă, manipulare şi utilizare improprie, respectiv cele produse prin ignorarea şi nerespectarea instrucţiunilor de utilizare. Mai mult, daunele produse prin uzură sau datorită uzurii normale sunt excluse. În cazul unor intervenţii străine, garanţia, de asemenea, expiră. În aceste cazuri, vânzătorul nu îşi va asuma nici o răspundere în cazul unor eventuale daune. În cazul depistării unor defecte, vă rugăm să returnaţi dispozitivul complet furnizorului/vânzătorului Dvs. Cererile de garanţie sunt valabile numai în ceea ce priveşte factura aferentă.